FDI 2016 Poznań, Poland

Kolejni wybitni praktycy potwierdzili udział w Kongresie

Do uczestnictwa w Kongresie zaproszono już około 100 wykładowców, którzy w ponad 23 różnych tematycznie sesjach będą prezentowali współczesną myśl stomatologiczną.

Warto podkreślić też fakt, że po raz pierwszy w historii Kongresów FDI zostanie wprowadzona w Poznaniu sesja laseroterapii, chirurgii regeneracyjnej, chirurgii szczękowo-twarzowej, a także sesja tzw. oral medicine, czyli sesja pokazująca związek stanu ogólnego pacjenta ze stanem miejscowym w jamie ustnej. Wykładowcy ze świata i Polski będą pokazywali nierozerwalny związek pomiędzy pracą stomatologów i lekarzy ogólnych. Co warte zaznaczenia, już teraz mocno zabiegamy o to, by w sesji polskiej odbyła się taka, którą poprowadzi dwóch specjalistów: lekarz ogólny i stomatolog. Chcielibyśmy, by zaprezentowali oni najnowszy stan wiedzy o nierozerwalności tych dwóch dziedzin medycyny w świetle podejmowanej terapii u pacjentów.

Za niezwykle cenne poczytuję również fakt, że swój udział w Kongresie potwierdzili już znani i cenieni wykładowcy, jak prof. Maurizio Tonetti, prof. YG Park, prof. Aldo Brugnera Junior – prezes Światowego Towarzystwa Laserowego czy też prof. Kaan Orhan – prezes Europejskiej Akademii Radiologii Szczękowo-Twarzowej.)

Prof. Marzena Dominiak, Przewodnicząca Komitetu Naukowego

Źródło: Gazeta Lekarska 12/2015