FDI 2016 Poznań, Poland

Ważne terminy

Wpis do katalogu wystawców formularz B

15 czerwca 2016 - katalog drukowany
15 sierpnia 2016 - katalog on-line

Reklama w materiałach drukowanych formularz Br 20 lipca 2016
Wyposażenie dodatkowe formularz D 30 czerwca 2016
Usługi techniczne formularz E 20 lipca 2016
Identyfikatory wystawcy, karty wjazdu, imprezy towarzyszące formularz ID 20 lipca 2016
Reklama na terenie kongresu i wystawy (banery, ekrany LED) formularz R 20 lipca 2016