FDI 2016 Poznań, Poland

Usługi techniczne

SPRZĄTANIE STOISKA  >zamów teraz<
Dla stoisk z zabudową standardową sprzątanie jest wliczone w cenę stoiska.

Dla stoisk z zabudową indywidualną usługa sprzątania stoiska jest dostępna w 2 wariantach:
- Sprzątanie standardowe - obejmujące codzienne odkurzanie stoiska (po zamknięciu wystawy lub przed otwarciem wystawy dla zwiedzających) oraz opróżnianie kosza na śmieci.
Cena sprzątania standardowego - 4,00  EUR/m2 + 23% VAT
- Sprzątanie dodatkowe - rozszerzenie usługi sprzątania standardowego dostępne za dodatkową opłatą.
Cena sprzątania dodatkowego - usługa zostanie wyceniona i zafakturowana na podstawie indywidualnego zamówienia.

OPŁATA Z TYTUŁU WYWOZU ODPADÓW
Opłata z tytułu wywozu odpadów jest obowiązkowa dla wszystkich wystawców i jest naliczana stosownie do wielkości powierzchni stoiska i wynosi 3,00 EUR/m2 + 23 % VAT za każdy m2 powierzchni udostępnionej wystawcy.

PRZYŁĄCZA ELEKTRYCZNE >zamów teraz<
Podane ceny obejmują wykonanie przyłącza elektrycznego zakończonego gniazdem (3pin 230V lub 5pin 400V) oraz opłatę za energię elektryczną.
Opłata za przyłącze nie obejmuje wypożyczenia tablicy rozdzielczej.
Projekt realizacyjny instalacji elektrycznej stoiska należy przesłać e-mailem do Organizatora do 20 lipca 2016.

Moc przyłącza cena netto
0,1 - 3,0 kW € 100,00
0,1 - 9,0 kW € 160,00
9,1 - 14,0 kW € 210,00
14,1 - 18,0 kW € 265,00
18,1 - 36,0 kW € 370,00
obwód 24 h (1x10A) € 100,00
obwód 24 h (3x16A) € 170,00

Opłaty za wypożyczenie tablicy rozdzielczej

Typ tablicy cena netto
3 obw. 1-faz. € 50,00
6 obw. 1-faz. € 95,00
9 obw. 1-faz. € 140,00
12 obw. 1-faz. € 185,00


PODWIESZENIE ELEMENTÓW STOISKA >zamów teraz<

Usługa obejmuje zawieszenie i przymocowanie do konstrukcji stałej pawilonu linki stalowej o max. udźwigu 50 kg. Usługa podwieszenia dostępna jest w 2 wariantach:
- bez podwieszenia elementów konstrukcji stoiska wystawcy. Wystawca / realizator zabudowy zapewnia wyciągarkę oraz samodzielne wykonuje podniesienie elementu na wymaganą wysokość.
- z podwieszeniem elementów konstrukcji stoiska wystawcy. Zapewnienie wyciągarki oraz podniesienie elementów i zamocowanie ich na żądanej wysokości wykonywane jest przez służby techniczne MTP.

Zgodnie z przepisami technicznymi obowiązującymi na terenach MTP elementy podwieszane nie mogą mieć styczności z podłożem.

Cena usługi jest wyższa dla zamówień złożonych później niż 15 dni przed rozpoczęciem montażu stoisk.
W celu wykonania podwieszenia elementu należy przedstawić Organizatorowi do zatwierdzenia dokumentację uwzględniającą w szczególności:
a) rodzaj podwieszanej konstrukcji,
b) gabaryty, całkowity ciężar, wyznaczone punkty podwieszeniowe na elemencie podwieszanym,
c) sposób podwieszenia (ilość linek),
d) usytuowanie elementu w stosunku do stoiska, wysokość.

Organizator zastrzega sobie możliwość odmowy wykonania usługi podwieszenia z uwagi na wymogi bezpieczeństwa oraz możliwości techniczne w obiektach wystawienniczych.

Opis cena netto
dla zamówień
złożonych
do 22 sierpnia 2016
cena netto
dla zamówień
złożonych
po 22 sierpnia 2016
Zawieszenie i przymocowanie do konstrukcji stałej pawilonu linki stalowej o maksymalnym udźwigu 50 kg (własność MTP) bez podwieszenia elementów Wystawcy
cena za 1 linkę
€ 105,00 € 135,00
Zawieszenie i przymocowanie do konstrukcji stałej pawilonu linki stalowej o maksymalnym udźwigu 50 kg (własność MTP) wraz z podwieszeniem elementów Wystawcy
cena za 1 linkę
€ 180,00 € 230,00

Zasilanie podwieszonych ramp świetlnych

Moc zasilania rampy cena netto
0,1 - 3,0 kW € 120,00
0,1 - 9,0 kW € 215,00
9,1 - 14,0 kW € 275,00
14,1 - 18,0 kW € 345,00
18,1 - 36,0 kW € 460,00


INSTALACJA WOD-KAN >zamów teraz<
Pawilony targowe wyposażone są w stałe, ogólnie dostępne punkty poboru i odpływu wody. Ciśnienie wody w sieci MTP uzależnione jest od dostawcy i oscyluje w przedziale 2,5-3,0 bar. Przyłącza wodno-kanalizacyjne wykonują wyłącznie MTP na koszt zamawiającego, zgodnie ze złożonym zamówieniem

 Opis cena netto
Instalacja wod-kan (pobór+ odpływ) € 145,00
Punkt czerpalny bez odpływu wody € 85,00
Odpływ wody € 90,00


DOSTAWA SPRĘŻONEGO POWIETRZA >zamów teraz<
Pawilony wystawowe są wyposażone w stałą instalację sprężonego  powietrza o parametrach: ciśnienie w przedziale 6,0 - 8,5 bar (wartości pośrednie wystawcy  są zobowiązani  uzyskać wyposażając urządzenia we własne reduktory), max. łączny wydatek 1000 l/min.
Przyłącza sprężonego powietrza standardowo zakończone są szybkozłączem DN 7.2.
Wystawca jest zobowiązany zapewnić we własnym zakresie dodatkowe filtry, odwadniacze itp. do zasilania sprężonym powietrzem eksponatów o specjalnych wymogach.

Wydajność przyłącza cena netto
do 200 l/min € 80,00
do 600 l/min € 100,00
do 1000 l/min € 125,00

PRZYŁĄCZE INTERNETOWE PRZEWODOWE(RJ45) >zamów teraz<
Przyłącze do internetu realizowane jest w standardzie Ethernet. Do miejsca wskazanego przez zamawiającego doprowadzany jest jeden przewód UTP zakończony wtyczką RJ45.
Aby podłączyć komputer do sieci, musi on być wyposażony w kartę sieciową Ethernet (lub FastEthernet, lub GigabitEthernet), określaną również jako gniazdo LAN.
Wystawca zobowiązany jest przesłać e-mailem do Organizatora plan zabudowy stoiska zawierający miejsce doprowadzenia przyłącza. W przypadku braku informacji o miejscu wyprowadzenia przyłącza, przewód zakończony wtyczką RJ45 zostanie doprowadzony na zaplecze stoiska lub zostawiony przy jego tylnej ściance.

Opis cena netto
dla zamówień
złożonych
do 22 sierpnia 2016
cena netto
dla zamówień
złożonych
po 22 sierpnia 2016
Łącze internetowe w standardzie  Rj45. € 110 € 140
Łącze internetowe w standardzie RJ45 z usługą konfiguracji komputera € 145 € 165
Łącze internetowe w standardzie RJ45 o gwarantowanej przepustowości (min. 4Mb/s) € 190 € 245
Zwiększenie przepustowości łącza o 1 MB/s € 40 € 55
Wynajem koncentratora Ethernet (8 x Rj45) €60 € 60

LINA TELEFONICZNA/FAXOWA
Zainteresowanych prosimy o kontakt e-mailowy: exhibition@fdi2016poznan.org

SPRZĘT MULTIMEDIALNY
Zainteresowanych prosimy o kontakt e-mailowy: exhibition@fdi2016poznan.org

ZAŁADUNKI/ROZŁADUNKI SKLADOWANIE USŁUGI CELNE

Oficjalnym i wyłącznym spedytorem wystawy FDI 2016 jest firma TRANSMEBLE INTERNATIONAL

Transmeble International Sp.z o.o.
Biuro na terenie MTP
Pawilon 13
ul. Głogowska 14
60-734 Poznań
tel./fax +48 61 865 68 01
tel. +48 61 865 68 07
e-mail: office@transmeble.com.pl
www.transmeble.com.pl

Kontakt
Aniela Grześkowiak: +48 502 562 299 - aniela@transmeble.com.pl
Daniel Pikuła: +48 504 103 563 - daniel@transmeble.com.pl
Mateusz Wiśniewski: +48 504 461 006 - mateusz@transmeble.com.pl

Usługi świadczone przez oficjalnego spedytora:
• załadunki/rozładunki, dostarczanie na stoisko,
• odprawy celne,
• wynajem wózków widłowych
• przechowanie przesyłek oraz pustych opakowań,
• usługi dodatkowe (bandowanie, pakowanie, przygotowanie doumentacji eksportowej itp)

>zobacz cennik usług<