FDI 2016 Poznań, Poland

Katalog wystawców

Jak przesłać wpis do katalogu?
Wpis należy złożyć wypełniając formularz B - Obowiązkowy wpis do katalogu
Formularz B jest dostępny on-line w Panelu Wystawcy
Wypełniony formularz zostanie wysłany do Organizatora po jego zatwierdzeniu przyciskiem "Zapisz".

  Zobacz katalog wystawców
FDI 2016 on-line
 

W katalogu zostaną zamieszczone wyłącznie dane zarejestrowanych wystawców, po ich weryfikacji przez Organizatora.

Dane przesłane w ormularzu B zostaną opublikowane w następujących publikacjach FDI2016.

Katalog drukowany
Dostępny bezpłatnie dla wszystkich uczestników Kongresu FDI AWDC 2016 oraz zwiedzających wystawę
Data zamknięcia katalogu: 15.06.2016
Zawartość wpisu:
- nazwa firmy
- logo
- adres strony www,
- opis profilu firmy (max. 800 znaków)

Katalog online
Zamieszczony na stronie www.fdi2016poznan.org
Data zamknięcia: 15.08.2016
Zawartość wpisu:
- nazwa firmy
- logo
- dane adresowe,
- grupy towarowe (max. 10)
- opis profilu firmy (max. 800 znaków)

Aplikacja mobilna FDI 2016
Data zamknięcia: 15.08.2016
Zawartość wpisu:
- nazwa firmy
- opis profilu firmy (max. 800 znaków)