FDI 2016 Poznań, Poland

Identyfikatory, karty wjazdu

Identyfikator wystawcy
Każdy zarejestrowany wystawca FDI 2016 otrzymuje 1 identyfikator na każde zamówione 3 m2 stoiska lub powierzchni wystawienniczej.

Jak zamówić identyfikatory?
Zamówienia imiennych identyfikatorów wystawcy należy składać na formularzu ID dostępnym on-line w Panelu Wystawcy.
Termin złożenia formularza upływa 20 lipca 2016.
Wystawcy którzy nie złożą zamówienia w w/w terminie otrzymają identyfikatory zawierające nazwę firmy w ilości 1 identyfikator na każde zamówione 3 m2 stoiska lub powierzchni wystawienniczej.

Identyfikator Wystawcy FDI 2016 upoważnia do wstępu na teren pawilonów wystawowych w czasie wystawy oraz montażu i demontażu stoisk.
Identyfikator wystawcy FDI 2016 nie uprawnia do wstępu do sal wykładowych Kongresu.

Stała karta wjazdu na teren MTP
Parking na terenie MTP (wjazd od ul. Śniadeckich) czynny jest w godz. 8.00 - 20.00
Karta jest ważna na czas trwania wystawy. Pozostawienie pojazdu na terenie MTP po godz. 20:00 jest zabronione.
Koszt karty 4-dniowej wynosi 40 EUR. 
Wszystkie osoby wjeżdżające na teren parkingu MTP muszą posiadać dokument wstępu na teren wystawowy (identyfikator, bezpłatną kartę wstępu).

Identyfikatory dla realizatorów zabudowy indywidualnej

Zamówienie identyfikatorów dla pracowników firmy realizujących indywidualną zabudowę należy złożyć wypełniając formularz Z zgłoszenie realizatora zabudowy - dostępny w dziale Wystawa / Informacje dla realizatorów zabudowy stoisk.