FDI 2016 Poznań, Poland

Live Surgery

Programme of Live Surgery

Pavilion 7

Wednesday, 7th September

10:00 - 12:00 Diode lasers - clinical applications in dental practice
Zastosowanie lasera diodowego Litemedics w procedurach zabiegowych

12:00 - 14:00 Noninvasive measurement of gingival and palatal mucosa thickness
Nieinwazyjny pomiar grubości dziąseł i błony śluzowej

14:00 - 16:00 Tooth fracture in dental injury. How to solve it - direct, indirect, semindirect?
Pourazowe złamanie zęba. Jak sobie radzić - bezpośrednio, pośrednio, półpośrednio?
16:00 - 18:00

„Endostar E3 Endodontic System - Practical presentation on a patient, live procedure”

„System endodontyczny Endostar E3 - Prezentacja praktyczna, zabieg „na żywo” na pacjencie”

Thursday, 8th September

10:00 - 12:00   Immediateload implants implantation procedure
Wszczepienie implantu firmy Immediateload 

12:00 - 14:00 Diode lasers - clinical applications in dental practice
Zastosowanie lasera diodowego Litemedics w procedurach zabiegowych

14:00 - 16:00  Tooth fracture in dental injury. How to solve it - direct, indirect, semindirect?
Pourazowe złamanie zęba. Jak sobie radzić - bezpośrednio, pośrednio, półpośrednio?

16:00 - 18:00 Vector Therapy - using Vector not only for periodontal treatment
Terapia Vectorem - zastosowanie Vectora nietylko w leczeniu paradontozy

Friday, 9th September

10:00 - 12:00 A complete treatment protocol presentation from caries and plaque detection to ultrasonic and air polishing treatments
Pełna demonstracja protokołu leczenia od wykrywania płytki nazębnej i próchnicy do leczenia ultradźwiękami i piaskowania

12:00 - 14:00 Vector Therapy - using Vector not only for periodontal treatment
Terapia Vectorem - zastosowanie Vectora nietylko w leczeniu paradontozy

14:00 - 16:00   A complete treatment protocol presentation from caries and plaque detection to ultrasonic and air polishing treatments
Pełna demonstracja protokołu leczenia od wykrywania płytki nazębnej i próchnicy do leczenia ultradźwiękami i piaskowania

Saturday, 10th September

10:00 - 12:00 Immediateload implants implantation procedure
Wszczepienie implantu firmy Immediateload

12:00 - 14:00  Vector Therapy - using Vector not only for periodontal treatment
Terapia Vectorem - zastosowanie Vectora nietylko w leczeniu paradontozy