FDI 2016 Poznań, Poland

Informacje dla zarejestrowanych grup

Wszystkie informacje dotyczące uczestnictwa w Kongresie (potwierdzenie uczestnictwa, faktury, bezpłatna karta wstępu wymieniana na miejscu na identyfikator uczestnika) wysłane zostały na adres e-mail osoby zgłaszającej grupę, która zobowiązana była rozesłać je do uczestników.

Na miejscu dodatkowe zamówienia uczestników zgłoszonych w rejestracji grupowej winne być składane przez osobę rejestrująca grupę.

Osoby, które nie posiadają indywidualnych kont on-line w systemie rejestracyjnym Kongresu (korzystające z rejestracji grupowej) będą miały dostęp do w/w dokumentów oraz do formularza oceny wykładów i wykładowców po wpisaniu na stronie www.fdi2016poznan.org numeru swojego identyfikatora (numer pod kodem paskowym).