FDI 2016 Poznań, Poland

Program dla higienistek i asystentek

Komitet Organizacyjny 104 Światowego Dorocznego Kongresu Dentystycznego zaprasza na wykłady i warsztaty dedykowane higienistkom i asystentkom stomatologicznym.

Udział w całym programie Kongresowym w tym również w programie dla higienistek i asystentek jest możliwy po zarejestrowaniu się jako uczestnik Kongresu i uiszczeniu opłaty rejestracyjnej przewidzianej dla tej grupy zawodowej.

Wszystkie wykłady odbywać się będą w pawilonie 14 na poziomie 1.
Wykłady będą tłumaczone na język polski.