FDI 2016 Poznań, Poland

Spotkania z ekspertami

Formuła sesji Meet-the-Expert polega na krótkiej, wstępnej (ok. 20 min.) prezentacji zaproszonego eksperta oraz dyskusji, wymiany poglądów i doświadczeń w zakresie podanego tematu. Spotkania z ekspertami odbywają się w porze lunchowej, w związku z tym uczestnicy sesji otrzymują w ramach wniesionej opłaty lunch (kanapki). Sesje prowadzone są w języku angielskim.

W spotkaniach z ekspertami mogą brać udział tylko uczestnicy Kongresu.

Zarejestrowani uczestnicy Kongresu są uprawnieni do uzyskania punktów edukacyjnych ADA CERP za udział w sesjach Meet the expert odbywających się w jego ramach. Stosowne certyfikaty będą dostępne do pobrania online po zakończeniu Kongresu.

Meet the expert: 1 punkt edukacyjny za godzinę wykładu.
W celu uzyskania punktu/punktów edukacyjnych za daną sesję niezbędne jest uczestnictwo w całej sesji.


Zobacz program wszystkich spotkań: program Meet-the-Expert

Zobacz warunki udziału w Kongresie: czytaj więcej

Zgłoś uczestnictwo w Kongresie: zarejestruj się