FDI 2016 Poznań, Poland

Free Communication Sessions

W ramach sesji Free Communications prezentowane są krótkie 10-minutowe wykłady zgłoszone przez uczestników Kongresu, zaakceptowane przez Komitet Naukowy FDI. Odbywają się one w Pawilonie 15 na poziomie 0 w salach 0.C, 0.D, 0.E i 0.F.

Zobacz program Sesji Free Communications

 programme