FDI 2016 Poznań, Poland

Program Kongresu

Wykłady Kongresu odbywają się w równolegle w 6 salach wykładowych. Uczestnik rejestruje się na określony dzień/dni lub na cały Kongres (4 dni). W ramach opłaconego uczestnictwa można brać udział w dowolnie wybranych wykładach. Wszystkie wykłady prezentowane po angielsku tłumaczone są na język polski (za wyjątkiem warsztatu dotyczącego Publikowania prac naukowych w czasopismach).

Zarejestrowani uczestnicy Kongresu są uprawnieni do uzyskania punktów edukacyjnych ADA CERP za udział w sesjach wykładowych odbywających się w jego ramach. Stosowne certyfikaty będą dostępne do pobrania online po zakończeniu Kongresu.

Sesje wykładowe: 1 punkt edukacyjny za godzinę wykładu, maksymalna liczba to 7 punktów dziennie.
W celu uzyskania punktu/punktów edukacyjnych za daną sesję niezbędne jest uczestnictwo w całej sesji.
 

 

 

 


Zobacz program Sesji kongresowych
FDI Scientific Programme


programme

Abstract book

http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/idj.2016.66.issue-S1/issuetoc