FDI 2016 Poznań, Poland

Wiele osób pracuje ciężko, aby Poznań mógł być stolicą światowej stomatologii

- Wchodzimy w kolejną fazę przygotowań do tego niezwykle ważnego dla światowej stomatologii wydarzenia – mówi prof. Barłomiej W. Loster, Prezydent Kongresu FDI oraz Polskiego Towarzystwa Stomatologicznego.

Otwarta jest już rejestracja, można zgłaszać streszczenia abstraktów, poznaliśmy nazwiska pierwszych wykładowców, którzy przyjadą do Poznania. Wiele osób ciężko pracuje, aby jesienią 2016 r. Poznań był stolicą światowej stomatologii. Chcemy wykorzystać Kongres FDI do promocji osiągnięć polskiej stomatologii na międzynarodowej arenie. Postaramy się, aby podczas Kongresu świat dowiedział się o naszych sukcesach. Pokażemy najlepsze prace, zaprezentujemy wyniki ciekawych badań, docenimy najlepszych.

Prof. Batłomiej W. Loster, źródło: "See You in Poznań magazine"