FDI 2016 Poznań, Poland

Polska stolicą światowej stomatologii już za rok

„See You in Poznań” – pod takim hasłem na świecie będzie promowany Doroczny Światowy Kongres Stomatologiczny FDI, który w dniach 7–10 września 2016 r. odbędzie się w Poznaniu. To największe wydarzenie środowiska stomatologicznego - według szacunków organizatorów - przyciągnie do stolicy Wielkopolski ponad 12 tys. uczestników.

FDI (World Dental Federation) to największa organizacja stomatologiczna na świecie. Reprezentuje ponad milion dentystów z całego świata, zrzesza około 200 stowarzyszeń i towarzystw naukowych ze 130 krajów. Kongres FDI (FDI Annual World Dental Congress), którego Polska będzie gospodarzem po raz pierwszy w historii, to prestiżowa konferencja z udziałem wybitnych ekspertów z kraju i zagranicy, połączona z międzynarodową wystawą sprzętu i materiałów oraz debatą nad kierunkami światowej polityki stomatologicznej.

- Przez cztery dni Polska będzie światową stolicą stomatologii. To szansa nie tylko dla promocji rodzimej nauki, ale również myśli technologicznej – przekonuje prof. Bartłomiej W. Loster, prezydent Kongresu i szef Polskiego Towarzystwa Stomatologicznego.

- Kongres, organizowany od 104 lat, to jedno z najważniejszych międzynarodowych wydarzeń, stworzonych przez jedną z najstarszych na świecie organizacji w sektorze medycznym. Kongres zyskał reputację międzynarodowego forum wymiany idei i przekazu wiedzy środowiska stomatologicznego – podkreśla dr Tin Chun Wong, prezydent FDI. 

Tak ma być również w Poznaniu. Status gospodarza pozwoli w międzynarodowym gronie zaprezentować osiągnięcia polskiej stomatologii, szczególnie ogólnomedyczny punkt widzenia na leczenie w gabinecie dentystycznym.

- Jama ustna jest integralną częścią organizmu i bramą otwierającą drogę do dalszych struktur ustroju. Eksperci będą udowadniać, że przyczyna wielu groźnych chorób ogólnoustrojowych może tkwić w stanach patologicznych istniejących w jamie ustnej – tłumaczy prof. Marzena Dominiak, Przewodnicząca Komitetu Naukowego Kongresu.

Kongres FDI nierozerwalnie łączy się z obradami Światowego Parlamentu Stomatologicznego. Podczas licznych spotkań i debat kreowana jest międzynarodowa polityka w zakresie zdrowia jamy ustnej. Wśród sukcesów wypracowanych w ostatnich latach przez lekarzy dentystów – parlamentarzystów należy wymienić: opracowanie standardów dotyczących fluoryzacji, podjęcie działań zmierzających do ograniczenia amalgamatu stomatologicznego oraz podjęcie uchwały, która podkreśla nierozerwalny związek pomiędzy zdrowiem jamy ustnej, ogólnym stanem zdrowia a jakością życia.

- Pod względem formalnym Parlament FDI jest podobny do „zwykłych” parlamentów – rządzi się określonymi regulaminami, decyzje podejmowane są w sposób demokratyczny. Jednak – na szczęście – nie ma w nim w zasadzie miejsca na politykę. Decyzje najczęściej są podejmowane niemal jednomyślnie – mówi lek. dent. Anna Lella, prezydent elekt European Regional Organization of FDI (ERO-FDI).

Kongresowi FDI w Poznaniu towarzyszyć będą również targi produktów stomatologicznych oraz szereg spotkań biznesowych. W ostatnich latach liczba wystawców prezentujących swoje produkty wyraźnie przekraczała 200. Organizatorzy spodziewają się, że nawet 60 proc. wystawców, mogą stanowić tzw. firmy matki, czyli producenci sprzętu, który zazwyczaj sprzedawany jest w Polsce przez autoryzowanych handlowców lub dystrybutorów.

Komitet Organizacyjny Kongresu stanowią: Polskie Towarzystwo Stomatologiczne i Naczelna Izba Lekarska. Wydarzenie przygotowuje także firma Exactus, która od 25 lat jest organizatorem Środkowoeuropejskiej Wystawy Produktów Stomatologicznych CEDE oraz Międzynarodowe Targi Poznańskie, gospodarz przyszłorocznego Kongresu.