FDI 2016 Poznań, Poland

5 rzeczy, które powinieneś wiedzieć o Światowym Parlamencie Stomatologicznym

Obok części edukacyjnej oraz wystawy sprzętu i materiałów, obrady Światowego Parlamentu Stomatologicznego FDI to stały element każdego Kongresu FDI. Nie inaczej będzie w Poznaniu w przyszłym roku. Co warto wiedzieć o spotkaniu stomatologicznych parlamentarzystów z całego świata?

Fot. FDI

Po pierwsze, w obradach Światowego Parlamentu Stomatologicznego FDI uczestniczą delegaci reprezentujący krajowe organizacje lekarsko-dentystyczne z ponad 150 państw z całego świata, które są członkami FDI. Większość uczestników to lekarze stomatolodzy, ale pewna część delegatów to osoby spoza zawodu, np. prawnicy.

Po drugie, pod względem formalnym Światowy Parlament Stomatologiczny FDI jest podobny do „zwykłych” parlamentów – rządzi się określonymi regulaminami, decyzje podejmowane są w sposób demokratyczny. Oczywiście bywają rozbieżności, zdarza się że zgłoszony przez jedne z komitetów projekt stanowiska nie uzyskuje akceptacji zgromadzenia. Najczęściej jednak udaje się wypracować kompromis uwzględniający różne potrzeby i ostatecznie decyzje najczęściej są podejmowane niemal jednomyślnie.

Po trzecie, stanowiska przyjmowane przez Parlament FDI nie mają bezpośredniego przełożenia na decyzje polityczne poszczególnych państw. Należy je traktować jako profesjonalny głos ogólnoświatowego środowiska stomatologicznego, kierowany szczególnie do organizacji międzynarodowych, z którymi FDI ściśle współpracuje, takich zwłaszcza jak Światowa Organizacji Zdrowia, WHO, Światowy Sojusz Zawodów Ochrony Zdrowia (World Health Professionals Alliance, WHPA), Międzynarodowe Stowarzyszenia na rzecz Badań Naukowych w Stomatologii (International Association for Dental Research, IADR) czy Organizacja Narodów Zjednoczonych.

Po czwarte, podmiotami uprawnionymi do wnoszenia określonych treści na obrady Parlamentu są poszczególne Komitety FDI i tematyczne grupy robocze, które zwykle przygotowują projekty rezolucji i innych dokumentów przyjmowanych przez Parlament. Natomiast propozycje zagadnień, którymi Parlament powinien się zająć, mogą składać nawet poszczególni członkowie samorządu lekarskiego czy PTS, poprzez naczelne organy tych organizacji.

Po piąte, co do zasady przedstawiciele gospodarza mają taki sam głos, jak inni delegaci, ale w większym stopniu mogą inicjować pewne działania prowadzące np. do przyjęcia określonego dokumentu. Podczas niedawnego Kongresu w Turcji gospodarze zgłosili projekt dokumentu podkreślającego znaczenie zdrowia jamy ustnej i jego bezpośredniego związku ze zdrowiem ogólnym człowieka oraz wzywającego do przyjęcia wspólnego, interdyscyplinarnego podejścia. Dokument ten ma służyć krajowym organizacjom stomatologicznym jako argument w rozmowach z władzami państwowymi. Został on przyjęty pod nazwą „Deklaracja Stambulska”.

Lek. dent. Anna Lella, Komitet Organizacyjny, prezydent-elekt ERO-FD

W ostatnich latach działania i stanowiska Parlamentu FDI w dużym stopniu przyczyniły się do dostrzeżenia, m. in. przez WHO, że choroby niezakaźne takie jak nowotwory, choroby układu krążenia, cukrzyca i przewlekłe schorzenia płuc, które są obecnie najczęstszą przyczyną zgonów na świecie, mają takie same czynniki ryzyka jak choroby jamy ustnej.

Dr hab. Halina Borgiel-Marek, Komitet Naukowy

Każdej organizacji członkowskiej FDI przysługuje określona liczba miejsc w Parlamencie, wynikająca z konstytucji FDI w oparciu o liczbę członków organizacji. Polskę podczas obrad w Poznaniu będą reprezentować delegaci z Naczelnej Izby Lekarskiej – trzech przedstawicieli na Zgromadzenie Ogólne FDI z prawem do głosowania i jeden doradca/obserwator, oraz Polskiego Towarzystwa Stomato-logicznego - jeden delegat i jeden obserwator.

Źródło: "See You in Poznań magazine"