FDI 2016 Poznań, Poland

Konta bankowe

Uczestnicy Kongresu

mBANK S.A., O/Łódź: Plac Wolności 3, 91-415 Łódź, Poland
Numer konta (PLN): 38 1140 1108 0000 3786 3100 1010

Wystawcy

mBANK S.A., O/Łódź: Plac Wolności 3, 91-415 Łódź, Poland
Swift: BREX PL PW LOD
Numer konta (EUR): 60 1140 1108 0000 3786 3100 1002 
IBAN: PL 60 1140 1108 0000 3786 3100 1002