FDI 2016 Poznań, Poland

Komitety

PATRONAT HONOROWY:

Dr n. med. Maciej Hamankiewicz Prezes Naczelnej Rady Lekarskiej Dr_Hamankiewicz

KOMITET ORGANIZACYJNY KONGRESU

Prof. dr hab. n. med.
Bartłomiej W. Loster
Przewodniczący Komitetu
Organizacyjnego Kongresu
i Prezydent Polskiego Towarzystwa
Stomatologicznego
Prof_Loster
Prof. dr hab. n. med.
Honorata Shaw   
Główny Koordynator Kongresu,
Wiceprezydent Polskiego Towarzystwa Stomatologicznego
Prof_Shaw
Prof. dr hab. n. med.
Elżbieta Mierzwińska-Nastalska
Asystent Głównego Koordynatora Kongresu, Wiceprezydent Polskiego Towarzystwa Stomatologicznego Prof_Mierzwinska
Prof. dr hab. n. med.
Marcin Kozakiewicz   
Asystent Głównego Koordynatora Kongresu, Wiceprezydent Polskiego Towarzystwa Stomatologicznego Prof_Kozakiewicz
Lek. dent. Anna Lella Asystent Głównego Koordynatora Kongresu, Przewodnicząca Komisji ds. Wspólpracy Międzynarodowej Naczelnej Rady Lekarskiej Dr_Lella
Dr hab. n. med. Tomasz Kaczmarzyk Sekretarz Polskiego Towarzystwa Stomatologicznego Dr_Kaczmarzyk
Lek. dent. Maciej Michalak Koordynator Kursów Praktycznych Dr_Michalak
Lek. dent. Sadri Rayad  Członek Komitetu Dr_Rayad